Godzilla Đại Chiến Kong

Thời Gian Chạy: 113 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Mar 24, 2021

IMDb: 10

Hình ảnh